Home / Wotterwille / Over Wotterwille / Huisregels

Huisregels

Gedrag

 • Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers en medewerkers is verboden.

Eten en drinken

 • Op de terrassen mag gegeten worden, dit mag niet in het water.
 • Afval dient in de daarvoor aanwezige bakken gedeponeerd te worden.
 • Glaswerk e.d. verboden mee te nemen.
 • Alcohol is verboden.

Zonneweide

 • Geen stoelen, tafels en parasols naar het veld verplaatsen.

Zwemmen

 • Volg alle aanwijzingen van de medewerkers op.
 • Het is niet toegestaan zonder diploma in het diepe bassin te komen.
 • Kinderen zonder diploma zijn niet zwemveilig, zij zijn verplicht zwemvleugeltjes te dragen. Tegen inlevering van een onderpand kunnen zij vleugeltjes huren (of kopen) bij de balie.
 • Bij onweer dient iedereen het water inclusief de zwemsluis en douches direct te verlaten.

Gevaarlijke situaties

 • Niet jonassen
 • Niet hardlopen/stoeien op de badranden.
 • Niemand in het water duwen.
 • Nooit in ondiep water duiken.
 • Niet op de matten staan, dicht bij de kant, of matten als glijbaan gebruiken.

Glijbaan

 • Geen opstopping in de glijbaan maken en in de glijbaan staan.
 • Geef je voorganger genoeg ruimte om veilig in het water te glijden.
 • Leg geen matten in of onder de glijbaan.
 • Niet aan de glijbaan hangen.
 • Bij regen is de glijbaan gesloten.
 • Zie ook het pictogrammen bord bij de glijbaan.

Springplanken

 • Alleen recht van de planken naar voren springen.
 • Maak van de duikplanken geen hangplek.
 • Niet veren op de duikplanken; 1 keer springen is voldoende.
 • Spring niet te snel achter elkaar aan.

Ballen

 • Tennisballen en andere harde ballen zijn verboden.
 • Geen ballen in het water als het erg druk is, dit is ter beoordeling van het badmedewerkers.
 • In het ondiepe geen ballen als er kleine kinderen aan het spelen zijn.

Sluis

 • De sluis alleen gebruiken om in en uit het bad te gaan, blijf er niet in hangen/staan
 • Niet van de randen in de sluis springen.

Douches

 • Er mag niet rondgehangen worden in de douches.

Algemeen

 • Volg de instructies van het badmedewerkers op!
 • Wees zelf bijzonder attent in het lezen en opvolgen van de diverse aanduidingsborden in het hoofdgebouw en natuurlijk in en om de zwembassins!
 • De medewerkers van de accommodatie zijn gerechtigd bezoekers die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande voorwaarden niet naleven uit de accommodatie te verwijderen.
 • Na beoordeling door de leiding kan de pas c.q. het zwemabonnement worden ingenomen bij ontzegging van toegang tot het zwembad voor een door de leiding te bepalen periode.
 • Schade toegebracht aan de accommodatie, medewerkers en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.