Home / Dubbelslag / Over Dubbelslag / Verenigingen

Verenigingen

Speciaal voor verenigingen
Niet alleen particulieren kunnen bij Zwembad Dubbelslag terecht, ook onderwijsinstellingen, verenigingen en andere organisaties maken enthousiast gebruik van de faciliteiten van de nieuwe zwemvoorziening. Aangezien Zwembad Dubbelslag voor bepaalde verenigingen het thuisbad is, stelt het zwembad gunstige uren beschikbaar. Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van een speciale verenigingsruimte.

Heeft u als vereniging interesse om gebruik te maken van het aanbod van Zwembad Dubbelslag, neem dan contact op met Zwembad Dubbelslag: tel. 0596 – 612 318.

Stichting Aangepaste Sport Eemsmond (SASE)
De doelstelling van de SASE: ‘Sporten voor kinderen en volwassenen die in het normale sportgebeuren niet aan de bak komen. Dit kan zowel vanwege een lichamelijke als een verstandelijke beperking zijn.’ De stichting werd in 1983 opgericht door de huidige voorzitter dhr. J.A. Bakker (huisarts) en de ereleden dhr. R.S. de Vries (fysiotherapeut) en mw. G. Tepper van Komen (zwemonderwijzeres). Zij wilden voor een kwetsbare doelgroep onder deskundige leiding sport organiseren met plezier als hoofddoel. Denk hierbij aan het volgen van wedstrijdtrainingen en (gemengd) waterbasketbal: een combinatie tussen waterpolo en korfbal. Meedoen is belangrijker dan winnen!
Voor meer informatie: Mevrouw W. Kats, tel. 0596 – 591311.

Zwem- en Polo Club Appingedam (ZPCA)
ZPCA is actieve zwemclub waar jong en oud uit de gemeente Appingedam en daarbuiten met plezier kan zwemmen. Voor alle leeftijden is er een passende afdeling om actief te zwemmen en gezond en fit te blijven. Zo beschikt ZPCA over de volgende disciplines: formatie zwemmen, master zwemmen, recreatief zwemmen, senioren zwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen. Tevens kunt u bij ZPCA terecht om de zwemvaardigheidsdiploma’s 1,2 en 3 te behalen. Vanuit de vereniging zijn er gediplomeerde trainers die de trainingen en lessen verzorgen, waarbij enthousiaste vrijwilligers betrokken zijn.
Voor meer informatie: www.zpca.nl;
Meneer J. Slagter, tel. 0596-625122.

Zwemvereniging Eemsrobben
Eemsrobben, dé zwemvereniging voor Delfzijl en omstreken, biedt de mogelijkheid voor jong en oud om de uitdagende sporten als waterpolo, selectie zwemmen en recreatief zwemmen te beoefenen. Onder begeleiding van gediplomeerde trainers biedt de vereniging plaats aan jeugd, dames, heren en senioren. Eemsrobben is een vereniging waar sfeer en prestaties elkaar ondersteunen en versterken en waar iedereen op zijn of haar niveau en naar zijn of haar ambitie kan presteren. Fanatiek én gezellig!
Voor meer informatie: www.eemsrobben.nl

Damster Reddingsbrigade
De Damster Reddingsbrigade is een vrijwilligersvereniging opgericht op 23 juni 1976 en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). De doelstelling is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Dankzij het verzorgen van opleidingen in het zwemmend redden wordt de kennis van het redden van drenkelingen bevorderd. Iedereen (vanaf 6 jaar met zwemdiploma A) kan de opleiding volgen en op zijn/haar eigen niveau functioneren. Het (water)plezier staat centraal.
Voor meer informatie: www.damsterreddingsbrigade.nl;
Mevrouw S. van Dijk tel: 0596-629710

Onderwatersportvereniging Nakki
Onderwatersportvereniging Nakki is opgericht in mei 1981. De vereniging telt tussen de 50 en 60 leden en kenmerkt zich door de ontspannen sfeer voor, tijdens en na clubactiviteiten. Het motto is dan ook: niets moet, alles kan. De duikvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en de Noord Nederlandse Duik Federatie (NNDF). Binnen de vereniging is een groot aantal vrijwilligers actief, dat onder meer de volgende activiteiten organiseert: Paasduik, Nieuwe haringduik en de Midzomernachtduik.
Voor meer informatie: www.nakki.nl

Duikteam Marlijn
Het duikteam Marlijn is een gezonde stichting, opgericht op 18 januari 1990, met een nog steeds groeiend ledental. In tegenstelling tot vele andere duikverenigingen kent Marlijn geen winterstop. In de winter zijn er twee trainingsavonden; In de zomer worden deze trainingsavonden omgezet in duikavonden. Naast de reguliere duiken zijn er ook speciale duiken zoals de paasduik, pinksterduik en de traditionele snorkeltocht. Tevens worden er duikweekenden en –vakanties georganiseerd.
Het duikteam neemt alleen gebrevetteerde duik(st)ers op in haar stichting. Diegene die niet in het bezit zijn van een duikbrevet kunnen in opleiding gaan bij Aquarius Dive Training.
Voor meer informatie: www.duikteammarlijn.nl