Home / Algemene voorwaarden nieuwsbrief NLG

Deze vestiging maakt onderdeel uit van NLG. Met het verstrekken van uw gegevens voor de nieuwsbrief geef je toestemming dat je op het door jouw opgegeven e-mailadres de nieuwsbrief van jouw vestiging c.q. NLG wenst te ontvangen.

Bij de registratie is opgeslagen via welke vestiging van NLG je jouw aanmelding hebt gedaan en wordt jouw nieuwsbrief hier ook op aangepast (acties en nieuws van deze vestiging). Alleen indien acties/aanbiedingen van andere, onder NLG vallende vestigingen, voor jouw interessant zouden kunnen zijn, kun je daar ook voor benaderd worden.

Acties zijn geldig tot aan vervaldatum, wat bij elke nieuwsbrief vermeld wordt, of zolang de voorraad strekt.

Jouw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

NLG en/of de betrokken vestiging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten. Ook kan NLG en/of de betrokken vestiging op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met een actie in een nieuwsbrief.

Je kunt te allen tijde je aanmelding ongedaan maken. Hiervoor kun je op de daartoe bestemde link klikken dat onderaan elke nieuwsbrief staat.